ตัวอย่าง VCD ของ อ.อดิเรก เนตยานันท์ กรุณากด play และ รอให้แถบสีเทาโหลดให้เสร็จ เพื่อการเล่นที่ไม่กระตุก
 
มีทั้งหมด 65 แผ่น (ครบทุกเรื่องแล้ว)
แผ่นที่
รายการ
แผ่นละ
401
สมบัติเกี่ยวกับการกระทำของเซต
69.-
402
ข้อสรุปในเซตที่เป็นจริง
69.-
403
น่าสนใจในเพาเวอร์เซต
69.-
404
การแก้อสมการกำลังสองแบบพื้นฐาน
69.-
405
การแก้อสมการแบบแยกตัวประกอบ ไม่ได้และมากกว่ากำลังสอง
69.-
406
การแก้อสมการแบบใช้ทฤษฏีบท เศษเหลือและชนิดเป็นเศษส่วน
69.-
451
เมทริกซ์กับการกระทำ - ตัวผกผัน
69.-
452
เมทริกซ์ผูกพัน Adjoint Matrix
69.-
453
วงกลมและพาราโบลา
69.-
454
วงรีและไฮเพอร์โบลา
69.-
4401
เซต 1
69.-
4402
เซต 2
69.-
4403
เซต 3
69.-
4404
เซต 4
69.-
4405
เซต 5 (ตอนจบ)
69.-
4406
ตรรกศาสตร์ 1
69.-
4407
ตรรกศาสตร์ 2
69.-
4408
ตรรกศาสตร์ 3
69.-
4409
ตรรกศาสตร์ 4
69.-
4410
ตรรกศาสตร์ 5 (ตอนจบ)
69.-
4411
ระบบจำนวนจริง 1 ใหม่
69.-
4412
ระบบจำนวนจริง 2 ใหม่
69.-
4413
ระบบจำนวนจริง 3 ใหม่
69.-
4414
ระบบจำนวนจริง 4 ใหม่
69.-
4415
ระบบจำนวนจริง 5 ใหม่
69.-
4416
ระบบจำนวนจริง 6 ใหม่
69.-
4417
ระบบจำนวนจริง 7 ใหม่
69.-
4418
ระบบจำนวนจริง 8 ใหม่
69.-
4419
ระบบจำนวนจริง 9 ใหม่
69.-
4420
ระบบจำนวนจริง 10 ใหม่
69.-
4421
ระบบจำนวนจริง 11 (ตอนจบ) ใหม่
69.-
4422
การให้เหตุผล ใหม่
69.-
4423
เลขยกกำลัง 1 ใหม่
69.-
4424
เลขยกกำลัง 2 ใหม่
69.-
4425
เลขยกกำลัง 3 (ตอนจบ) ใหม่
69.-
4426
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 1ใหม่
69.-
4427
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 2 ใหม่
69.-
4428
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 3 (ตอนจบ) ใหม่
69.-
4451
ฟังก์ชัน 1
69.-
4452
ฟังก์ชัน 2
69.-
4453
ฟังก์ชัน 3
69.-
4454
ฟังก์ชัน 4
69.-
4455
ฟังก์ชัน 5
69.-
4456
ฟังก์ชัน 6
69.-
4457
ฟังก์ชัน 7
69.-
4458
ฟังก์ชัน 8
69.-
4459
ฟังก์ชัน 9
69.-
4460
ฟังก์ชัน 10 (ตอนจบ)
69.-
4461
เรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ใหม่
69.-
4462
เรขาคณิตวิเคราะห์ 2 ใหม่
69.-
4463
เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 ใหม่
69.-
4464
เรขาคณิตวิเคราะห์ 4 (ตอนจบ)ใหม่
69.-
4465
ภาคตัดกรวย 1 ใหม่
69.-
4466
ภาคตัดกรวย 2 ใหม่
69.-
4467
ภาคตัดกรวย 3 ใหม่
69.-
4468
ภาคตัดกรวย 4 ใหม่
69.-
4469
ภาคตัดกรวย 5 ใหม่
69.-
4470
ภาคตัดกรวย 6 (ตอนจบ)ใหม่
69.-
4471
เมทริกซ์ 1ใหม่
69.-
4472
เมทริกซ์ 2ใหม่
69.-
4473
เมทริกซ์ 3ใหม่
69.-
4474
เมทริกซ์ 4ใหม่
69.-
4475
เมทริกซ์ 5ใหม่
69.-
4476
เมทริกซ์ 6 (ตอนจบ)ใหม่
69.-
4477
อัตราส่วนตรีโกณมิติใหม่
69.-
 
Copyright By Sudipan.net Free Web Counter Free Hit Counter