ตัวอย่าง VCD ของ อ.อดิเรก เนตยานันท์ กรุณากด play และ รอให้แถบสีเทาโหลดให้เสร็จ เพื่อการเล่นที่ไม่กระตุก
 
มีทั้งหมด 49 แผ่น
แผ่นที่
รายการ
แผ่นละ
301
การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร
69.-
302
การแก้โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง
69.-
3301
กรณฑ์ที่สอง 1
69.-
3302
กรณฑ์ที่สอง 2 (ตอนจบ)
69.-
3303
ปริมาตรและพื้นที่ผิว 1
69.-
3304
ปริมาตรและพื้นที่ผิว 2
69.-
3305
ปริมาตรและพื้นที่ผิว 3
69.-
3306
ปริมาตรและพื้นที่ผิว 4
69.-
3307
ปริมาตรและพื้นที่ผิว 5 (ตอนจบ)
69.-
3308
พาราโบลา1
69.-
3309
พาราโบลา2
69.-
3310
พาราโบลา3 (ตอนจบ)
69.-
3311
การแยกตัวประกอบ 1
69.-
3312
การแยกตัวประกอบ 2
69.-
3313
การแยกตัวประกอบ 3
69.-
3314
การแยกตัวประกอบ 4 (ตอนจบ)
69.-
3315
กราฟ 1
69.-
3316
กราฟ 2 (ตอนจบ)
69.-
3317
ระบบสมการเชิงเส้น 1
69.-
3318
ระบบสมการเชิงเส้น 2 (ตอนจบ)
69.-
3319
สมการกำลังสอง 1
69.-
3320
สมการกำลังสอง 2
69.-
3321
สมการกำลังสอง 3 (ตอนจบ)
69.-
3322
ความคล้าย 1
69.-
3323
ความคล้าย 2
69.-
3324
ความคล้าย 3 (ตอนจบ)
69.-
3351
ระบบสมการ 1
69.-
3352
ระบบสมการ 2(ตอนจบ)
69.-
3353
ความน่าจะเป็น 1
69.-
3354
ความน่าจะเป็น 2 (ตอนจบ)
69.-
3355
อสมการ 1
69.-
3356
อสมการ 2 (ตอนจบ)
69.-
3357
เศษส่วนของพหุนาม 1
69.-
3358
เศษส่วนของพหุนาม 2
69.-
3359
เศษส่วนของพหุนาม 3 (ตอนจบ)
69.-
3360
วงกลม 1
69.-
3361
วงกลม 2
69.-
3362
วงกลม 3 (ตอนจบ)
69.-
3363
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 1
69.-
3364
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 2 (ตอนจบ)
69.-
3365
สถิติ 1
69.-
3366
สถิติ 2
69.-
3367
สถิติ 3
69.-
3368
สถิติ 4
69.-
3369
สถิติ 5
69.-
3370
สถิติ 6 (ตอนจบ)
69.-
3371
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 1
69.-
3372
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 2
69.-
3373
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 3(ตอนจบ)
69.-
 
Copyright By Sudipan.net Free Web Counter Free Hit Counter