ตัวอย่าง VCD ของ อ.อดิเรก เนตยานันท์ กรุณากด play และ รอให้แถบสีเทาโหลดให้เสร็จ เพื่อการเล่นที่ไม่กระตุก
 
มีทั้งหมด 34 แผ่น
แผ่นที่
รายการ
แผ่นละ
201
การคูณพหุนาม
69.-
202
การหารพหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
ุ69.-
203
การคูณและการหารเลขยกกำลัง
69.-
204
เลขชี้กำลังซ้อนกัน แยกฐานการคูณและการหาร
69.-
205
การนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้
69.-
251
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
69.-
252
การแยกตัวประกอบ แบบกำลังสองสมบูรณ์ - ผลต่างกำลังสอง
69.-
2201
ความเท่ากันทุกประการ 1
69.-
2202
ความเท่ากันทุกประการ 2
69.-
2203
ความเท่ากันทุกประการ 3 (ตอนจบ)
69.-
2204
อัตราส่วนและร้อยละ 1
69.-
2205
อัตราส่วนและร้อยละ 2
69.-
2206
อัตราส่วนและร้อยละ 3
69.-
2207
อัตราส่วนและร้อยละ 4 (ตอนจบ)
69.-
2208
การแปลงทางเรขาคณิต 1 ใหม่
69.-
2209
การแปลงทางเรขาคณิต 2 ใหม่
69.-
2210
การแปลงทางเรขาคณิต 3 ใหม่
69.-
2211
การแปลงทางเรขาคณิต 4 (ตอนจบ) ใหม่
69.-
2212
การวัด 1 ใหม่
69.-
2213
การวัด 2 (ตอนจบ) ใหม่
69.-
2214
แผนภูมิรูปวงกลม ใหม่
69.-
2251
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1
69.-
2252
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2 (ตอนจบ)
69.-
2253
จำนวนจริง 1
69.-
2254
จำนวนจริง 2
69.-
2255
จำนวนจริง 3
69.-
2256
จำนวนจริง 4 (ตอนจบ)
69.-
2257
การแปรผัน 1
69.-
2258
การแปรผัน 2
69.-
2259
การแปรผัน 3
69.-
2260
การแปรผัน 4 (ตอนจบ)
69.-
2261
เส้นขนาน 1 ใหม่
69.-
2262
เส้นขนาน 2 ใหม่
69.-
2263
เส้นขนาน 3 (ตอนจบ) ใหม่
69.-
 
Copyright By Sudipan.net Free Web Counter Free Hit Counter