ตัวอย่าง VCD ของ อ.อดิเรก เนตยานันท์ กรุณากด play และ รอให้แถบสีเทาโหลดให้เสร็จ เพื่อการเล่นที่ไม่กระตุก
      
มีทั้งหมด 33 แผ่น
แผ่นที่
รายการ
แผ่นละ
101
ระบบเลขฐานต่างๆ
69.-
102
ระบบตัวเลขโรมัน
ุ69.-
103
ห.ร.ม. และการนำไปใช้
ุ69.-
104
การบวกและการลบจำนวนเต็ม
69.-
105
การคูณและการหารจำนวนเต็ม
69.-
106
สมบัติของจำนวนเต็ม
69.-
1101
การประยุกต์ 1
69.-
1102
สมบัติของจำนวนนับ 1
69.-
1103
สมบัติของจำนวนนับ (ห.ร.ม.-ค.ร.น.) 2
69.-
1104
สมบัติของจำนวนนับ (ห.ร.ม.-ค.ร.น.) 3
69.-
1105
สมบัติของจำนวนนับ (ห.ร.ม.-ค.ร.น.) 4 (ตอนจบ)
69.-
1106
เลขยกกำลัง 1
69.-
1107
เลขยกกำลัง 2
69.-
1108
เลขยกกำลัง 3 (ตอนจบ)
69.-
1109
พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 1
69.-
1110
พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 2
69.-
1111
พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 3
69.-
1112
พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 4 (ตอนจบ)
69.-
151
เอกนาม
69.-
152
พหุนาม
69.-
153
การบวกและการลบทศนิยม
69.-
1151
ทศนิยมและเศษส่วน 1
69.-
1152
ทศนิยมและเศษส่วน 2
69.-
1153
ทศนิยมและเศษส่วน 3
69.-
1154
ทศนิยมและเศษส่วน 4
69.-
1155
ทศนิยมและเศษส่วน 5
69.-
1156
ทศนิยมและเศษส่วน 6
69.-
1157
ทศนิยมและเศษส่วน 7 (ตอนจบ)
69.-
1158
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1
69.-
1159
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2
69.-
1160
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3
69.-
1161
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4
69.-
1162
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 5 (ตอนจบ)
69.-
 
Copyright By Sudipan.net Free Web Counter Free Hit Counter