ส.ค.ส. พระราชทาน

เรื่องราวทั่วไปในสังคม ทั้งประวัติบุคคลสำคัญ หรือสถานที่สำคัญ และอีกมากมาย

Moderator: koalar, Super_R, ศรีธนนชัย

ส.ค.ส. พระราชทาน

โพสต์โดย กาแล » พุธ ธ.ค. 27, 2006 2:16 pm

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to: navigation, ค้นหา
สารานุกรมประเทศไทย...ส.ค.ส. พระราชทาน เป็น ส.ค.ส. หรือ บัตรส่งความสุข ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน (ยกเว้น พ.ศ. ๒๕๔๘)

ในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราชทานพรปีใหม่ แก่พสกนิกรผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ทุกแห่ง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลีกเวลามาปรุแถบเทเล็กซ์ หรือโทรพิมพ์ พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ กส.9 เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบุว่า กส.9 ปรุ ท้ายเทเล็กซ์

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ ทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ และแฟกซ์พระราชทานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยข้อความที่ปรากฏอยู่ใน ส.ค.ส.พระราชทานแต่ละปี จะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศชาติต้องประสบในรอบระยะ ๑ ปีที่ผ่านมา และในปีต่อๆ มาได้มีการนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมอย่างทั่วถึง

ท้าย ส.ค.ส. พระราชทานทุกฉบับ จะทรงระบุวันและเวลาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น และระบุว่า ก.ส.9 ปรุง

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๐ พระราชทานเป็นปีแรก ทรงยังใช้คำว่า กส.9 ปรุ

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๑ ทรงสอนให้ทุกคนคิดและทำในสิ่งที่ดี เพื่อให้บังเกิดแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๒ ทรงให้นิยาม ๔ ประการของความสุข ว่าคือความปรารถนาดีต่อกัน ความอนุเคราะห์ ความยินดี ความสงบ

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๓ ทรงให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีสติ และปัญญา

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๔ ทรงชี้ให้คนไทยใช้ความเพียร อดทน สติ และปัญญา

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๕ ทรงให้คนไทยมุ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุด

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๖ ทรงเน้นเรื่องการมองปัญหาให้ชัดเจนและตรงจุด การมีสติ คิดและทำอย่างสร้างสรรค์

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๗ ทรงกล่าวถึงโครงการตามพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพ

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๘ ทรงให้ข้อคิดในการร่วมมือกันทำงาน เกี่ยวกัยการพูด การฟัง

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๙ ทรงให้คนไทยตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลในการแก้ปัญหา และการประสานประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๐ ทรงกล่าวถึงพลังความคิด และให้คติในการพูด การคิด และการทำ
[/img]
ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ
กาแล
 
โพสต์: 315
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ต.ค. 24, 2004 7:44 am

โพสต์โดย กาแล » พุธ ธ.ค. 27, 2006 2:21 pm

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๑ ทรงพระราชทานกำลังใจ ในการต่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๒ ทรงให้คนไทยมีความเพียร เช่นเดียวกับพระมหาชนก และทรงเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคือทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๓ ทรงกล่าวถึงการเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ และให้มองโลกในแง่ดี

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๔ ทรงให้ทบทวนบทเรียนจากอดีต เพื่อเตรียมตัวฟันฝ่าปัญหาในอนาคต และตั้งมั่นอยู่ในความดี และความสุจริตใจ

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๕ ทรงกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งกัน ขัดแข้ง ขัดขา และให้แก้ปัญหาโดยใช้หัว คือสมอง ควบคุมทุกส่วนของตัว รวมทั้ง ขาให้อยู่ในระเบียบ

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๖ ทรงกล่าวถึงสุนัขทรงเลี้ยง ว่าเป็นเพื่อนที่ดี

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๗ ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรม ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ทรงให้คนไทยมีความรักสามัคคีกัน

รูปภาพ
ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๙ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สีเขียว มีภาพปักรูปคุณทองแดงที่กระเป๋าด้านซ้าย ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง

หมายเหตุ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่มี ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิ เนื่องจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. ๒๕๔๗ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ตนได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันปีใหม่ ซึ่งหลังจากที่พระองค์พระราชทานเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสว่า ปีใหม่ปีนี้ไม่ ส.ค.ส.พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์ทรงทำงานอย่างหนักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวใต้ที่ได้รับความเดือดร้อน

นายขวัญแก้วกล่าวอีกว่า นอกจากนี้พระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า พระองค์ทรงรู้สึกปลื้มใจที่คนไทยไม่ทิ้งกัน เวลาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกัน เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ซึ่งการที่คนไทยได้ช่วยเหลือกันครั้งนี้เหมือนเป็นหลักประกันให้พระองค์ว่า เมื่อไรที่พระองค์เดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วย สิ่งที่ทุกคนทำผลบุญก็จะส่งให้กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วย ซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่า ทรงปลื้มใจคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือทุกคน ไม่รังเกียจว่าเป็นคนชนชาติไหน
ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ
กาแล
 
โพสต์: 315
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ต.ค. 24, 2004 7:44 am

โพสต์โดย ศรีธนนชัย » จันทร์ ม.ค. 01, 2007 7:53 am

รูปภาพ

ส.ค.ส. พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปี พ.ศ. 2550 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฉลองพระองค์พระกรยาวสีเหลือง ปักตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประทับบนพระเก้าอี้ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง และลูกสุนัขที่เป็นเหลนของคุณทองแดงอีก 9 สุนัข พระกรหนึ่ง ทรงอุ้มลูกสุนัข 1 สุนัข อีกพระกรหนึ่งทรงถือกล้องถ่ายภาพ ที่พื้นแทบพระบาท มีลูกสุนัขอีก 8 สุนัข พร้อมด้วยคุณทองแดงหมอบเฝ้าอยู่

มุมบนด้านซ้าย มีตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือสีเหลืองทอง ข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ. 2550 สวัสดีปีใหม่ มุมบนด้านขวา มีตราสัญลักษณ์ พร้อมข้อความภาษาอังกฤษ ว่า HAPPY NEW YEAR 2007 ด้านล่างมีข้อความว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ และมีตัวเลขสีแดง ระบุวัน เดือน ปี ที่ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ว่า 2006 12 28 1800 ด้านล่างสุดมีข้อความ กส. 9 ปรุง 29 23 05 พ.ค. 49 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ช.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at The Suwannachaad Publishing C.Phrombutr Publisher

กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานแผ่นนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม
From MGRonline
ยินดีต้อนรับสู่ Sudipan.net ครับ
ศรีธนนชัย
ผู้ดูแลเว็บ
 
โพสต์: 1513
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ก.พ. 22, 2003 3:01 pm


ย้อนกลับไปยัง บทความ-สังคม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron